Comunică eficient!

Echipa ta are nevoie de o comunicare eficientă

Raluca Bota

Fie că discutăm despre o companie multinaţională, sau despre firme mici, munca în echipă reprezintă un element cheie în succesul unui business. Pe lângă nivelul de pregătire al angajaţilor este foarte important modul în care echipa este condusă şi cât de eficientă este comunicarea.
Chiar dacă există persoane care lucrează în mod individual, nu lucrează într-o echipa bine definită, modul de comunicare cu ceilalţi angajaţi are un impact major în eficienţa muncii. Este nevoie de o interacţiune permanentă între toţi angajaţii pentru a evita o comunicare defectuoasă a sarcinilor sau a lucrurilor importante referitoare la activitatea firmei. Unul dintre avantajele muncii în echipă este schimbul uşor experienţă şi de cunoştinţe. În acest fel se poate realiza un echilibru productiv între persoanele care au acumulat multă experienţă la locul de muncă şi care pot împărtaşii cunoştinţele lor cu celilalţi membri şi persoanele tinere care sunt pline de energie şi de idei creative.

.

Odoo oferă un mecanism eficient de comunicare astfel încât angajaţii tăi să fie în permanenţă informaţi despre modificări sau decizii importante. Ei pot comunica, pot face schimb de informaţii, păreri sau sugestii care la în final să ducă la rezultate pozitive. Mai mult, dacă anumite informaţii îi privesc în mod direct, aceştia vor primi notificări astfel încât informaţiile să nu fie pierdute sau omise. În acest fel, modul de comunicare între angajaţii tăi va fi mult mai eficient şi mai transparent. Angajaţii pot foarte uşor să transmită sau să primească informaţii sau feed-back, fără a mai fi nevoie de sedinţe sau de discuţii individuale cu fiecare angajat. Toate informaţiile rămân salvate pentru a gestiona mult mai uşor munca în echipă.

Un bun manager trebuie să ţină cont de calităţile fiecărui membri pentru a le pune cât mai mult în valoare şi bineînţeles pentru a obţine rezultate cât mai productive. 

Consier că principiul de bază al muncii în echipa este încrederea. Ar fi imposibil să lucrezi într-o echipă în care nu ai încredere, cu cuvinte, dacă nu există încredrere... nu există echipă. Membrii echipei trebuie să ştie că se pot baza în permaneţă unul pe celalalt, dar să fie conştienţi de rolul crucial pe care îlau în cadrul acesteia. Munca în echipă trebuie să aibă un efect de sinergie, astfel încât rezultate obţinute de echipă să depaşească suma rezultatelor fiecărei persoane, dacă acestea ar fi lucrat individual.

Mecanismul de comunicare internă oferit de Odoo ajută de asemenea şi la o conducere si coordonare  adecvată a echipei. Se pot distribui sarcini pentru fiecare angajat în funcţie de competenţele fiecăruia într-un mod cât mai echitabil. Apoi se poate urmări nivelul de realizare al sarcinilor şi se poate transmite feed-back sau diferite sugestii. O astfel de urmărire a activităţii angajaţilor permite luarea celor mai bune decizii în concordanţă cu munca pe care aceştia o depun. În acelaşi timp angajaţii pot fi motivaţi şi mobilizaţi văzând cum evoluează îndeplinirea propriilor sarcini dar şi sarcinile colegilor.

Optează acum pentru un sistem integrat pentru managementul firmei tale şi oferă echipei tale tot suportul necesar pentru a deveni o echipă cu adevărat performantă.